Inspirations- och fortbildningsdag: Kreativt lärande
Måndag den 28:e oktober

Boka här: https://www.simplesignup.se/events/153813

Mer information om föreläsarna och innehåll av föreläsning/workshop

 

 

_kornet ska sås

Britt-Marie Borgström
Förskollärare och Museipedagog, arbetar på Jamtli, Jämtlands länsmuseum i Östersund
Föreläsning den 28/10: Att använda tidsresor som pedagogisk metod.
”Fokus på tidsresor riktade till de yngre eleverna i skolan. Ex på rollspel för mellan/högstadiet.”

närbildMer om Britt-Marie Borgström:
Britt-Marie har arbetat på Jamtli i drygt 30 år och utvecklat verksamhet för de yngre åldrarna såsom öppen förskola, dramapedagogiska tidsresor & lekmiljöer. Hon sprider även de museipedagogiska idéerna vidare via föreläsningar och kurser nationellt och i Norden. Under senare tid har hon utvecklat metoder för minnesstimulering i Jamtlis miljöer för personer med begynnande demenssjukdom. I nuläget är hon anlitad för att utveckla barn- & familjeverksamhet vid hembygdsgårdar i Jämtlands län. Britt-Marie har även skrivit pedagogisk litteratur så som:
Tidsresan –  Lek och fantasi som pedagogisk metodtidresan-lek-och-fantasi-som-pedagogisk-metod

 

 

 

pencil-1112242__480

Viktoria Myrén
Författare och pedagog 

Undervisar och håller i skrivarverkstäder.
Workshop/Föreläsning – Skrivarverkstad
”Att använda sinnena och flödesskrivning för att väcka skrivlusten och kreativiteten. Tanken är att skriva sig förbi prestationskraven. Ha kul och leka fram text.”

Mer om hennes workshop/föreläsning den 28/10:
Mitt fokus ligger på att med hjälp av olika tekniker/övningar försöka koppla bort prestationsångest och fokus på resultat – att texten måste bli något. Genom lekfulla och ibland smågalna övningar försöker jag komma runt det där. För vissa är det svårt, för andra lättare. Jag tänker att barn har närmare till det lekfulla och till idén att text inte måste se ut på ett visst sätt.

Många ”anpassar” sitt skrivande så mycket att de tappar det som är unik i sitt sätt att uttrycka sig. Så jag försöker hjälpa deltagarna att hitta sina ämnen, sin ton/röst, sitt sätt att skriva. Återerövra sin kreativitet – om än i det lilla.

På workshopen/föreläsningen kommer vi att pröva på ett par skrivövningar och sedan kommer jag att berätta om poängen med just dessa skrivövningar och hur jag brukar göra när jag undervisar.

 

COPYRIGHT/FOTO: Melker Dahlstrand melker@dahlstrand.se +46-70-630 20 88Mer om Viktoria Myrén:
Jag arbetar för Skrivarakademin i Stockholm (den första utbildningen i skrivande som drivs av enbart författare) sedan några år tillbaka, både med något vi kallar ”levande gestaltning” på deras fortsättningslinje, men också som textsamtalsledare. Jobbar även som manusredaktör.

Jag är utbildad journalist och skrivpedagog, jobbar i dag mycket som lärare men också som journalist/kommunikatör. Bl a skriver jag mycket om barnkultur (intervjuat en rad barnboksförfattare). Jag har fyllt på med dramapedagogik, improvisationsteater, drama mm. Dramapedagogiken använder jag för att skapa en trygg och mjuk stämning i gruppen, så att deltagarna vågar läsa upp sina texter för varandra. På mina kurser brukar det bli samtal om varför en skriver, varför det är viktigt, på vilket sätt osv.

Camilla Kulturpedagogs kommentar: På Ordfronts förlag kan man även hitta den här informationen om Viktoria Myrén:
”Viktoria Myrén har tidigare utkommit med romanen I en familj finns inga fiender (2009), som nominerades till Borås tidnings debutantpris, och Iris (2011). Hennes unika förmåga att komma under huden på såväl läsare som huvudpersoner gör hennes romaner till känslomässiga bladvändare. I augusti 2015 släpptes hennes tredje roman, I det yttersta.”

 

 

 

20180819_195024

 

Eva Hallgren
Lärare, dramapedagog och doktor i utbildningsvetenskap: drama

Föreläsning och workshop om processdrama som undervisningsmetod och hållbarhet –Hur processdrama kan användas som metod i klassrummet för att involvera eleverna känslomässigt för fördjupat lärande i olika ämnen.”

Mer om Eva Hallgren:
Eva Hallgren heter jag och började arbeta som lärare men vidareutbildade mig senare till dramapedagog. Det gjorde att jag kom i kontakt med metoder för lärande som innebar både lust, nyfikenhet och fantasi, ingredienser som är, eller borde vara!, centrala för all undervisning.
Jag har också alltid funderat över och försökt väcka engagemang hos mina elever för sådant i vår samtid som kräver att vi förstår, tar ställning och agerar i olika frågor. Här blev dramapedagogiken det som gjorde att det blev lättare att gå från ord till handling.

 

 

 

20180413_155211 (2)

Mer om föreläsningen/workshop den 28/10:
Under hela min pedagog-gärning har hållbarhetsfrågan varit central och sorgligt nog än mer aktuell idag. Det är också det min föreläsning och workshop kommer att fokusera med hjälp av processdrama som metod.

Processdrama är en dramagenre som innebär att både deltagare och ledare går in i roll i en fiktion. Fiktionen utgår från ett tema eller lärandemål som ska undersökas men successivt byggs fiktionen vidare och deltagarna är medskapare av den. Rolltagandet möjliggör för ett känslomässigt engagemang vilket är en viktig aspekt av lärande.

Nyfikenhet och lust är ledord för mig och nyfikenheten fick mig att tillslut doktorera med en avhandling som handlar om processdrama: Ledtrådar till estetiskt engagemang i procesdrama. Samspel i en fiktiv verksamhet. Jag ville försöka förstå hur rolltagande går till och vad det är som händer när en grupp går i roll och samspelar. Det som fascinerar mig är det engagemang som kan väckas och det som faktiskt kan ske när en grupp samarbetar i roll och att den erfarenheten kan leda till en speciell förmåga att förhålla sig till och hantera till exempel den oro klimathotet kan väcka.

 

Citi 22may2019

Julie Thomas
Konsult i Neurovetenskap för utbildning – Doktor i Neurovetenskap.

Föreläser om den lärande hjärnan
”Koppling mellan hjärnforskning och utbildning för att anpassa utbildningen till hjärnans kapacitet och gränser. Hur uppmärksamhet behandlas i hjärnan och hur man kan utveckla inlärning enligt forskningen senaste rön.”

 

Mer om hennes föreläsning den 28/10: UPPMÄRKSAMHET:
Som lärare eller pedagog kan det vara svårt att behålla barns fokus på en specifik uppgift, särskilt med alla faktorer som kan påverka uppmärksamhet i klassrummet. Samhället är fullt med distraherande information som påverkar vår förmåga att behålla uppmärksamhen. Tack vare kognitiv neurovetenskap har vi ett sätt att förklara  de neurala mekanismer som ligger bakom uppmärksamhet, och det kan hjälpa till en bättre utbildning och lärande. Denna kunskap kan ge riktlinjer om sättet att anpassa en lektion för att hålla barnen mer fokuserade på ett mål eller en uppgift och erbjuda en bättre förståelse för de problem /  åtgärder som är knutna till försämrad uppmärksamhet eller skolresultat. 

 

Julie (2)Mer om Julie Thomas:
Julie har doktorerat inom Neurovetenskap i Lyon 1 University i Frankrike och har stor erfarenhet och intresse inom utbildning och pedagogik. Förutom en PhD i Neurovetenskap har hon även arbetat som lärare i Neurovetenskap, anatomi, embryologi och biologi för studenter på grundskolenivå upp till universitetsnivå i Frankrike, Reunion Island och Stockholm. Hon har även arbetat som mentor/elevassistent och byggt upp sin passion inom ämnet att hjälpa barn fokusera bättre, lära och förstå, känna sig mer motiverade och hantera känslor och stress.

Under hennes doktorsstudier upptäckte hon saknaden av kommunikation mellan forskare och samhället och ville därmed överföra och tillämpa denna kunskap genom att följa sin passion inom utbildning, lärande och pedagogik. Efter att hon jobbat som lärare såg hon även där en brist bland utbildare att hålla sig uppdaterade med de senaste rönen inom neurovetenskap och hjärnforskning. Specifikt såg hon hur vanligt det är att missinformation och förlegad information sprids och fortfarande följs.

Det naturliga steget för henne var att kombinera hjärnforskning och utbildning för att försöka överbrygga klyftan mellan de två. Hon tycker att det är synd att det inte finns tillräckligt kommunikation mellan den akademiska forskningsvärlden och samhället. För att övervinna det, erbjuder hon interaktiva föreläsningar för att presentera hur hjärnan fungerar med avseende på olika kognitiva funktioner (minne, uppmärksamhet, motivation, inlärning …) generellt men som mer specifikt om barn och ungdomar. Målet är att ge en översikt om hjärnans anatomi och funktioner med tips och resultat från den senaste forskningen inom neurovetenskap för mer effektiv inlärning till lärare, föräldrar, pedagoger och alla som är intresserade inom detta område.

 

 

2

Roula Manna
Lärare och Ingenjör

Undervisar bl.a. i Abakus och bor i Salems kommun.
Föreläsning den 28/10 och demonstration av den kinesiska metoden Abakus. ”Hur du på ett enkelt sätt, lär barnen att lätt och snabbt lära sig räkna i huvudet med hjälp av den här metoden.”

 

Mer information kommer.