logo_liten

 

 

Camilla5

 

 

Sedan år 2013 har jag bedrivit mitt företag Camilla Kulturpedagog, en verksamhet där den huvudsakliga vikten ligger i att öppna upp nyfikenheten att vilja lära sig mer. Att utifrån sina alla sinnen och med hjälp av upplevelsebaserat lärande få kunskap som stannar kvar. 

 

 

Många av de kulturprogram företaget erbjuder är interaktiva föreställningar där kontakten och kommunikationen med publiken/deltagarna är viktig.Med hjälp av dramaövningar, musik, berättarform, dans, bild och interaktiva föreställningar får personen möjlighet att komma ihåg det vi gjorde i ett lustfyllt lärande. 

dramalek6dramalek2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företaget samarbetar med andra pedagoger och kulturpedagoger i bl.a. förskolor, skolor, bibliotek och museum för att uppnå nyfikenhet, kunskap, inlärning hos de vi möter.

 

Från och med år 2019 satsar även företaget ännu mer på fortbildning för pedagoger i förskola, skola och i andra verksamheter, samt att anordna föreläsningar och workshop i kreativt lärande.

Bokningslänk till inspirations-och fortbildningsdag ”Kreativt lärande” 28/10 här: https://www.simplesignup.se/events/153813

 

Hör av dig till mig om du vill jobba med skapande på olika sätt, t.ex. genom skapande skola medel från statens kulturråd.

Jag utför program som kan vara vid ett tillfälle, eller återkommande vid fler tillfällen. Allt beror på vad du beställer och vad det finns för önskemål och behov.

Lisas fingerdocka Premiärsagoskogen3tidsresa2016skolmoster-och-pappersmastare-samsprakarIMG-20190703-WA0003