Camilla vid sjön Hej Britt 127

 

Camilla Olsson Kulturpedagog

Företaget som startades i juni 2013 erbjuder tjänster i kreativ inlärning, upplevelsebaserat lärande. Många av de kulturprogram jag erbjuder är interaktiva föreställningar där kontakten och kommunikationen med publiken/deltagarna är viktig.

Jag erbjuder mina tjänster främst till förskolor, skolor, bibliotek och museer men är öppen för andra samarbeten som t.ex. Hembygdsföreningar och Teater- och Musikföreningar, ett samarbete jag har i Salems kommun.

Jag arbetar både ensam och tillsammans med andra pedagoger. Det finns inarbetade program men jag gör även kulturprogram utifrån önskemål.

Hör av dig till mig om du vill jobba med skapande på olika sätt. Jobbar du i skola och vill att dina elever ska lära sig om sitt närområde på ett skapande sätt så kan jag göra det med hjälp av skapande skola-pengar.

Jag utför program som kan vara vid ett tillfälle, en timme, eller återkommande fler tillfällen. Allt beror på vad du beställer och vad det finns för önskemål och behov.