För skolor

"Efter att vi haft forumteater på skolan blev en del barn snällare på rasten" André 8 år

Kommunikation och språk   Med hjälp av drama, rörelse, trummor och mycket annat kan vi kommunicera med varandra
                           "Hur hamnade vi här?- Om då och nu  Torpartiden under 1800-talet i Rönninge, Salem   Årskurs 3, kommunala skolor i Salem arbetar med ett skapande skola arbete tillsammans med Kulturpedagog Camilla Olsson och andra dramapedagoger
"En dag på Tumbabruk år 1850" Ett skapande skola program för årskurs 4 i Botkyrka under vecka 42 Kulturpedagog Camilla Olsson i samarbete med Tumba Bruksmuseum, utför tidsresor med årskurs 4 i Botkyrka
Värdegrundsarbete   F-klass upp till årskurs 5 kommer under läsåret 2017/2018 tillsammans med pedagoger i deras skola och auktoriserad dramapedagog Camilla Olsson arbeta med skapande så som dramaövningar, värderingsövningar och forumspel
Camilla Olsson Kulturpedagog Erbjuder klasser dramapass som även kan leda till teaterföreställning
Skapande skola projekt / arbete   Camilla Olsson är Kulturpedagog och auktoriserad dramapedagog och arbetar ofta med andra pedagoger i skapande skola projekt / skapande skola arbeten
Dramalek/ Dramaäventyr För barn 3-6 år, F-klasser och årskurs 1 Med hjälp av en matta och fantasi åker vi till Sagovärlden och ser vad sagofigurerna gör när de inte är i sagoböckerna
 Forumspel/Forumteater med klasser   En träning i konflikthantering som även ingår som en viktig del av skolans arbete, där likabehandlingsplanen ingår
Ett kulturprogram på din skola för en helklass riktat till årskurs 4-5