För skolor

"Efter att vi haft forumteater på skolan blev en del barn snällare på rasten" André 8 år

Tidsresor för årskurs 4:or i Botkyrka VT 2018 Kulturpedagog Camilla Olsson i samarbete med Tumba bruksmuseum och deras guider, Botkyrka kommun och med hjälpa av skapande skola medel från Statens kulturråd får årskurs fyror i Botkyrka möjlighet att kostnadsfritt utföra en tidsresa som tar dem till år 1850
Värdegrundsarbete i skolor   Camilla Olsson (Ekström) är auktoriserad dramapedagog och har vid flera tillfällen arbetat i skolor med att motverka kränkning och mobbning
Camilla Olsson Kulturpedagog Erbjuder klasser dramapass som även kan leda till teaterföreställning
Skapande skola projekt / arbete   Camilla Olsson är Kulturpedagog och auktoriserad dramapedagog och arbetar ofta med andra pedagoger i skapande skola projekt / skapande skola arbeten
Dramalek/ Dramaäventyr För barn 3-6 år, F-klasser och årskurs 1 Med hjälp av en matta och fantasi åker vi till Sagovärlden och ser vad sagofigurerna gör när de inte är i sagoböckerna
 Forumspel/Forumteater med klasser   En träning i konflikthantering som även ingår som en viktig del av skolans arbete, där likabehandlingsplanen ingår
Ett kulturprogram på din skola för en helklass riktat till årskurs 4-5