För skolor

"Efter att vi haft forumteater på skolan blev en del barn snällare på rasten" André 8 år

Kulturpedagog Camilla Olsson Ekström arbetar även i Hogslaby denna vårtermin:   Arbetar i järnåldersbyn Hogslaby (i Botkyrka) i ett etablerat pedagogiskt program som vänder sig till årskurs treor i hela Botkyrka kommun
Söker du dramapedagog till ert skapande skola projekt läsår 2019/2020? Då kanske jag kan hjälpa dig
För särskolan i Botkyrka kommun (låg-,mellan-,högstadiet och gymnasium) Dramaövningar och teater med Camilla Olsson - för särskoleklasser och träningsskolan
Värdegrundsarbete i skolor   Camilla Olsson (Ekström) är auktoriserad dramapedagog och har vid flera tillfällen arbetat i skolor med att motverka kränkning och mobbning
Camilla Olsson Kulturpedagog Erbjuder klasser dramapass som även kan leda till teaterföreställning
Skapande skola projekt / arbete   Camilla Olsson är Kulturpedagog och auktoriserad dramapedagog och arbetar ofta med andra pedagoger i skapande skola projekt / skapande skola arbeten
Dramalek/ Dramaäventyr För barn 3-6 år, F-klasser och årskurs 1 Med hjälp av en matta och fantasi åker vi till Sagovärlden och ser vad sagofigurerna gör när de inte är i sagoböckerna
 Forumspel/Forumteater med klasser   En träning i konflikthantering som även ingår som en viktig del av skolans arbete, där likabehandlingsplanen ingår
Ett kulturprogram på din skola för en helklass riktat till årskurs 4-5