Fortbildning

Utbildningar och lärorika upplevelser för din fortbildning.

Fortbildning för personal på förskola "Jag kan inte flytta på berg men tillsammans kan vi göra skillnad" Fotograf Elsa Strandh
Föreläsning du kan beställa "Varför ska jag lyssna på dig?"- Om kommunikation och att involvera sin publik
Språksamlingar på förskolor I Salems kommun har bibliotek haft ett samarbete med personal från förskolor där alla har fått delge sina erfarenheter och kunskaper
Fortbildning i Dramalek Föreläsning och workshop: Jag berättar och visar hur man kan sätta ihop dramaövningar till ett äventyr
Att berätta sagor, sägner och myter för barn som är 9 år och äldre Föresläsning och workshop: Jag berättar, visar, vi samtalar och man får prova på
Att berätta för barn som är 3-6 år Föreläsning och workshop: Tips och idéer från 12 års erfarenhet av att vara sagoberättare för barn 3-6 år