Fortbildning

Utbildningar och lärorika upplevelser för din fortbildning.

Fortbildning i Dramalek Föreläsning och workshop: Jag berättar och visar hur man kan sätta ihop dramaövningar till ett äventyr
Att berätta sagor, sägner och myter för barn som är 9 år och äldre Föresläsning och workshop: Jag berättar, visar, vi samtalar och man får prova på
Att berätta för barn som är 3-6 år Föreläsning och workshop: Tips och idéer från 12 års erfarenhet av att vara sagoberättare för barn 3-6 år