Kommunikation och språk för årskurs 2 och 4 i Salem fortsätter VT 2018

 

Med hjälp av drama, rörelse, trummor och mycket annat kan vi kommunicera med varandra.rödridåandré5

Årskurs 2, årskurs 4 i kommunala skolor, Salemskolan och förberedelseklass i Salems kommun, får med hjälp av skapande skola medel, träffa rytmikpedagog Anna från Kulturskolan och Kulturpedagog Camilla Olsson.

Tillsammans arbetar vi med skapande arbete på olika sätt.