Kommunikation och språk

 

Med hjälp av drama, rörelse, trummor och mycket annat kan vi kommunicera med varandra.rödridåandré5

Årskurs 2, årskurs 4, kommunala skolor och förberedelseklass i Salems kommun, får med hjälp av skapande skola medel, träffa rytmikpedagog Anna från Kulturskolan och Kulturpedagog Camilla Olsson.

Tillsammans arbetar vi med skapande arbete på olika sätt.