”Hur hamnade vi här?- Om då och nu SONY DSCIMG_2510

Torpartiden under 1800-talet i Rönninge, Salem

 

Årskurs 3, kommunala skolor i Salem arbetar med ett skapande skola arbete tillsammans med Kulturpedagog Camilla Olsson och andra dramapedagoger. Eleverna utforska på olika skapande sätt hur det var år 1893 där de bor.

Fotografier, dramaövningar, lek, dans, sång, berättande och hantverk ingår i skapande skola arbetet.

Eleverna i varje skola får låna en resväska med en torpares ägodelar. Men hur har porslinsdockan hamnat i pigan Märtas resväska?

Nytt för i år: Luffarslöjd under tidsresan.