Bilden är arrrangerad

Bilden är arrangerad

 Forumspel/Forumteater med klasser

 

En träning i konflikthantering som även ingår som en viktig del av skolans arbete, där likabehandlingsplanen ingår.

En träning för eleverna att synliggöra och förhindra mobbning.

Eleverna får titta på en scen/spel som två auktoriserade dramapedagoger utför. Eleverna får möjlighet att påverka slutet. I forumspel får eleverna göra egna spel, diskutera i grupper och göra dramaövningar och statyövningar.

Målgrupp: Från F-klass upp till årskurs 6
Antal: halvklass – helklass
Antal tillfällen: Från 3 tillfällen upp till 10 tillfällen
Längd/tillfälle: 1 timme- 1,5 timme/ tillfälle
Plats: På din skola

 

mobbning4

Fotograf: Elsa Strandh. Bilden är arrangerad.

mobbning5

Fotograf: Elsa Strandh. Bilden är arrangerad.

mobbning11

Fotograf: Elsa Strandh. Bilden är arrangerad.