selma1

Foto: Helena Gustafsson

Ett kulturprogram på din skola för en helklass riktat till årskurs 4-5.

 

Under en timme får klassen följa Selma Lagerlöfs liv från att hon föds till att hon får Nobelpriset. Det är en interaktiv föreställning där eleverna får möjlighet att både titta och lyssna men också vara aktiva. Kulturprogrammet avslutas med att kulturpedagogerna presenterar böcker som Selma Lagerlöf har skrivit och att eleverna får med sig ett brev.
Brevet är en länk mellan det de har upplevt och eget arbete, egna funderingar, efterarbete som man kan bygga vidare på.

Målgrupp: Årskurs 4 och 5
Antal: Helklass
Längd: 60 minuter
Plats: I två klassrum på din skola