Värdegrundsarbete

 

F-klass upp till årskurs 5 kommer under läsåret 2017/2018 tillsammans med pedagoger i deras skola och auktoriserad dramapedagog Camilla Olsson arbeta med skapande så som dramaövningar, värderingsövningar och forumspel.

Att ge elever och pedagoger ”verktyg” till att motverka kränkning, mobbning.

mobbning5