Värdegrundsarbete i två skolor i Tullinge

 

F-klass upp till årskurs 5 samt träningsskola i en skola, arbetar under läsåret 2017/2018 tillsammans med pedagoger i deras skola och auktoriserad dramapedagog Camilla Olsson Ekström med skapande så som dramaövningar, värderingsövningar och forumspel.

Varje klass träffar dramapedagog Camilla Olsson Ekström 5 tillfällen under läsåret. Mellan varje tillfälle får lärarna och fritidspersonal övningar att jobba vidare med.

Två årskurs treor i en annan skola i Tullinge träffar dramapedagog Camilla Olsson Ekström i halvklasser vid tre tillfällen och jobbar på skapande sätt med värdegrundsarbete under 3 tillfällen.

Att ge elever och pedagoger ”verktyg” till att motverka kränkning, mobbning.

mobbning5

Fotograf Elsa Strandh. Bilden är arrangerad.