Om mig

 

 

 

Jag är uppvuxen i Uttran, Botkyrka och bor i Salem. Jag är auktoriserad dramapedagog sedan år 2000 och innan jag startade mitt företag Camilla Kulturpedagog, arbetade jag bl.a. som kulturpedagog på Barnkulturcentrum i Solna, Solna Kulturskola. Under mina 10 år i Solna mötte jag barn från alla förskolor och grundskolor i åldern 3 -12 år. Jag arbetade med allt från sagoberättande till tidsresor.

Tyngdpunkten låg i att lära genom alla sinnen och upplevelsebaserat lärande. Idag finns inte Barnkulturcentrum kvar i Solna men jag fortsätter att jobba i mitt företag med samma filosofi och grundvärdering: “alla har rätt till kultur”.

Just nu har jag program att erbjuda för barn från 1 år upp till 100 år, kultur på olika sätt.

Andra erfarenheter: Dramapedagog på SFI Botkyrka och i Tensta på förskolor. På båda ställena använde jag dramaövningar i språkutveckling.

Jag är utbildad dövblindtolk och kan ibland ha användning av mina kunskaper i teckenspråk, ledsagning och beskrivande metodik i mitt arbete.

Camilla10
Foto: Elsa Strandh