Om mig

 

 

Jag är uppvuxen i Uttran, Botkyrka och bor i Salem. Jag är Riks Auktoriserad Dramapedagog sedan år 2000 och innan jag startade mitt företag Camilla Kulturpedagog, arbetade jag bl.a. som kulturpedagog på Barnkulturcentrum i Solna, Solna Kulturskola. Under mina 10 år i Solna mötte jag barn från alla förskolor och grundskolor i åldern 3 -12 år. Jag arbetade med allt från sagoberättande till tidsresor.

Tyngdpunkten låg i att lära genom alla sinnen och upplevelsebaserat lärande. Idag finns inte Barnkulturcentrum kvar i Solna men jag fortsätter att jobba i mitt företag med samma filosofi och grundvärdering: “alla har rätt till kultur”.

Just nu har jag program att erbjuda för barn från 1 år upp till 100 år, kultur på olika sätt.

Andra erfarenheter: Dramapedagog på SFI Botkyrka och i Tensta på förskolor. På båda ställena använde jag dramaövningar i språkutveckling.

Jag lärde mig “tecknad svenska” på -70 talet och utbildade mig på -80 talet till dövblindtolk. Jag kan både svenskt teckenspråk och tecken som stöd och håller i TAKK kurser. Workshop som baseras utifrån de ord du använder dagligen och har behov att kunna i ditt jobb.  

Fotograf: Anja Callius