Om mig

Camilla Ekström,  Dramapedagog sedan år 2000, Riks Auktoriserad

Jag är uppvuxen i Botkyrka och bor i Salem.

Innan jag startade mitt företag Camilla Kulturpedagog år 2013, arbetade jag bl.a. som kulturpedagog på Barnkulturcentrum i Solna, Solna Kulturskola.

Under mina 10 år i Solna mötte jag barn från förskolor och grundskolor i åldern 3 -12 år. Jag arbetade med allt från sagoberättande till tidsresor.

Tyngdpunkten låg i att lära genom alla sinnen och upplevelsebaserat lärande. Idag finns inte Barnkulturcentrum kvar i Solna men jag fortsätter att jobba i mitt företag med samma filosofi och grundvärdering: “alla har rätt till kultur”.

Just nu har jag program att erbjuda för barn från 1 år upp till 100+år, kultur på olika sätt.

Andra erfarenheter:

Dramapedagog på SFI Botkyrka och i Tensta på förskolor. På båda ställena använde jag dramaövningar i språkutveckling.

Jag lärde mig “tecknad svenska” på -70 talet och utbildade mig på -80 talet till dövblindtolk. Jag kan både svenskt teckenspråk och tecken som stöd…

…och håller i TAKK kurser.

Workshop som baseras utifrån de ord du använder dagligen och som du har behov att kunna i ditt jobb.