Media

År 2015 tog Kulturpedagog Camilla Olsson emot kulturstipendium av Salems kommun med följande motivering:

“Camilla Olsson har mångårig erfarenhet av verksamhet som kulturpedagog inom Kulturskolans område. Hon har med engagemang och intresse arbetat fram och genomfört en mängd olika produktioner som engagerat barn och unga, till exempel om Selma Lagerlöf, Britt G Hallqvist och Naturen hemligheter. Hennes verksamhet som sagoberättare och andra berättarprogram har stimulerat många barn till läsande.”

http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/12385