Aktuellt

Sagotips

Sagotips             Jag har berättat sagor i mitt jobb i över 20 år. Det har varit korta sagor och även med hjälp av bilderböcker för de allra minsta till folksagor och sagor som inte alla kan eller som kanske glömts bort. Det har varit sägner båda gamla och moderna och

Bokade program i förskolor

Skapande förskola Sagobiten som försvann Camilla Kulturpedagog besöker förskolorna i Gnesta under VT 2021. Ett kulturprogram som inspirerar barnen till att veta mer om sagorna, lyssna på sagor, vilja leka, rita saga och bli intresserad av ord, text, bilder och böcker.   Skapande förskola projekt i en förskola En privat förskola i Salems kommun har

Boka fortbildning och konferenser

Jag – Camilla Kulturpedagog – kan vara din länk till…. ….att skapa fortbildningar och skapa konferenser med kreativt tema. Här är ett exempel: 8 pedagoger från olika förskolor i Gnesta samlades i en förskola nu under hösten (2020). Under 2 timmar fick pedagogerna prova olika dramaövningar som de kan ha använding av i sin verksamhet. Ett

Program du kan boka

                 Boka en Drama- Kulturpedagog till din arbetsplats, förening. Tipsa skolor, förskolor, bibliotek mfl. Här finns exempel på vad du kan boka: Kreativ workshop/pyssel/hantverk Improvisationsövningar för företagare – att öva på att kunna improvisera mer både i och utanför företaget/arbetsplatsen Värdegrundsarbete i skolor i form av dramaövningar och

Bokade program i skolor

Program som nu är bokade Värdegrundsarbete i årskurs 1 – årskurs 6 i en skola i Stockholm En skola i Stockholm satsar på att jobba med värdegrundsarbete under läsåret 2020/2021. Skolan har anlitat Camilla Kulturpedagog för detta arbete.   Tidsresa för årskurs 3:or och 4:or i Tumba Bruksmuseum, Botkyrkakommun Skolor i Botkyrka kommun kan boka