Företaget Camilla Kulturpedagog

erbjuder fortbildning för pedagoger i skola och förskola, anordnar konferenser och flera olika kulturprogram i skolor, bibliotek, förskolor, museum mfl.

Klippet är copyrightskyddat och får inte utan min tillåtelse varken i delar eller sin helhet användas i något sammanhang utan min tillåtelse.

Camilla

Kulturpedagog

En liten film om mitt arbete som Kulturpedagog. Min vardag i kommunerna kan innehålla tidsresor,

interaktiva föreställningar och andra Kulturprogram för både barn och vuxna, på museum och liknande

Klippet är copyrightskyddat och får inte utan min tillåtelse varken i delar eller sin helhet användas i något sammanhang utan min tillåtelse.

Bibliotek

Berättarföreställningar, pyssel och annat.

Din kulturhistoria

Tidsresor och dramatiserade visningar.

För skolor

Värdegrundsarbete, skapande skola, program för särskola m.m.

Förskola

Dramaäventyr, dramapass, språkstärkande, m.m.

Fortbildning

Digitalt eller på plats. Dramaövningar, berättande och mycket annat.

Här kan du beställa boken Dramaäventyr i förskolan 

– Hur du knyter ihop dramaövningar och lekar till dramaäventyr.

Aktuellt

Sagotips             Jag har berättat sagor i mitt jobb i över 20 år. Det har varit korta sagor och även med hjälp av bilderböcker för …
Skapande förskola Sagobiten som försvann Camilla Kulturpedagog besöker förskolorna i Gnesta under VT 2021. Ett kulturprogram som inspirerar barnen till att veta mer om sagorna, lyssna på sagor, vilja leka, …
Jag – Camilla Kulturpedagog – kan vara din länk till…. ….att skapa fortbildningar och skapa konferenser med kreativt tema. Här är ett exempel: 8 pedagoger från olika förskolor i Gnesta samlades …
En sten i din hand och exempel på dramaövningar En sten kan användas till så mycket. Under dramaövningar tar jag oftast fram en slipad sten som jag använder antingen i …
                 Boka en Drama- Kulturpedagog till din arbetsplats, förening. Tipsa skolor, förskolor, bibliotek mfl. Här finns exempel på vad du kan boka: Kreativ …
Program som nu är bokade Värdegrundsarbete i årskurs 1 – årskurs 6 i en skola i Stockholm En skola i Stockholm satsar på att jobba med värdegrundsarbete under läsåret 2020/2021. …

Camilla Kulturpedagog

En liten film om mitt arbete som Kulturpedagog. Min vardag i kommunerna kan innehålla tidsresor, interaktiva föreställningar och andra Kulturprogram för både barn och vuxna, på museum och liknande

Klippet är copyrightskyddat och får inte utan min tillåtelse varken i delar eller sin helhet användas i något sammanhang utan min tillåtelse.