Företaget Camilla Kulturpedagog

erbjuder fortbildning för pedagoger i skola och förskola, anordnar konferenser och flera olika kulturprogram i skolor, bibliotek, förskolor, museum mfl.

Klippet är copyrightskyddat och får inte utan min tillåtelse varken i delar eller sin helhet användas i något sammanhang utan min tillåtelse.

Camilla

Kulturpedagog

En liten film om mitt arbete som Kulturpedagog. Min vardag i kommunerna kan innehålla tidsresor,

interaktiva föreställningar och andra Kulturprogram för både barn och vuxna, på museum och liknande

Klippet är copyrightskyddat och får inte utan min tillåtelse varken i delar eller sin helhet användas i något sammanhang utan min tillåtelse.

Bibliotek

Berättarföreställningar, pyssel och annat.

Din kulturhistoria

Tidsresor och dramatiserade visningar.

För skolor

Värdegrundsarbete, skapande skola, program för särskola m.m.

Förskola

Dramaäventyr, dramapass, språkstärkande, m.m.

Fortbildning

Digitalt eller på plats. Dramaövningar, berättande och mycket annat.

Här kan du beställa boken Dramaövningar i skolan 

-Hur du använder dramaövningar i klassrummet

Här kan du beställa boken Dramaäventyr i förskolan 

– Hur du knyter ihop dramaövningar och lekar till dramaäventyr.

Aktuellt

Sagotips             Jag har berättat sagor i mitt jobb i över 20 år. Det har varit korta sagor och även med hjälp av bilderböcker för …

Skapande förskola Workshop för pedagoger i förskolan under HT 2021 Workshop på plats eller online : Dramaäventyr – Hur du knyter ihop dramaövningar och lekar till dramaäventyr.  

Jag – Camilla Kulturpedagog – kan vara din länk till…. ….att skapa fortbildningar och skapa konferenser med kreativt tema. Här är ett exempel: 8 pedagoger från olika förskolor i Gnesta samlades …

Gratis berättarföreställning på Mat&Smakfestivalen i Rönninge  Berättarföreställning från olika världsdelar OBS! Berättarföreställning framflyttad till söndag 5:e september.(Istället för söndag 29/8.) Sagor från Europa Plats: I Glassbarens trädgård, centralvägen 2 i …

           Boka en Drama- Kulturpedagog till din arbetsplats, förening. Tipsa skolor, förskolor, bibliotek mfl. Här finns exempel på vad du kan boka: Kreativ workshop/pyssel/hantverk Improvisationsövningar för …

Program som nu är bokade inför HT 2021   Tidsresa för årskurs 3:or och 4:or i Tumba Bruksmuseum, Botkyrkakommun Skolor i Botkyrka kommun kan boka in sig på detta program. …

Camilla Kulturpedagog

En liten film om mitt arbete som Kulturpedagog. Min vardag i kommunerna kan innehålla tidsresor, interaktiva föreställningar och andra Kulturprogram för både barn och vuxna, på museum och liknande

Klippet är copyrightskyddat och får inte utan min tillåtelse varken i delar eller sin helhet användas i något sammanhang utan min tillåtelse.