Företaget Camilla Kulturpedagog

erbjuder fortbildning för pedagoger i skola och förskola, anordnar konferenser och flera olika kulturprogram i skolor, bibliotek, förskolor, museum mfl.

Klippet är copyrightskyddat och får inte utan min tillåtelse varken i delar eller sin helhet användas i något sammanhang utan min tillåtelse.

Camilla

Kulturpedagog

En liten film om mitt arbete som Kulturpedagog. Min vardag i kommunerna kan innehålla tidsresor,

interaktiva föreställningar och andra Kulturprogram för både barn och vuxna, på museum och liknande

Klippet är copyrightskyddat och får inte utan min tillåtelse varken i delar eller sin helhet användas i något sammanhang utan min tillåtelse.

Bibliotek

Berättarföreställningar, pyssel och annat.

Din kulturhistoria

Tidsresor och dramatiserade visningar.

För skolor

Värdegrundsarbete, skapande skola, program för särskola m.m.

Förskola

Dramaäventyr, dramapass, språkstärkande, m.m.

Fortbildning

Digitalt eller på plats. Dramaövningar, berättande och mycket annat.

Här kan du beställa

mina böcker

 

Dramaövningar i skolan 

-Hur du använder dramaövningar i klassrummet

 

&

Dramaäventyr i förskolan 

– Hur du knyter ihop dramaövningar och lekar till dramaäventyr.

Här kan du beställa

mina böcker

 

Dramaövningar i skolan 

-Hur du använder dramaövningar i klassrummet

 

&

Dramaäventyr i förskolan 

– Hur du knyter ihop dramaövningar och lekar till dramaäventyr.

Aktuellt

  Illustratören Viatrix Werngren har tolkat in flera av mina kulturprogram i detta vykort. På detta vykort kan du hitta fem olika kulturprogram jag utför. Viatrix Werngren har dessutom lämnat …

Skatttkistans hemligheter Dramaäventyr för förskoleklasser och årskurs 1 vid ett tillfälle per klassVi utför gärna dramaäventyr inomhus men vi har även beprövad och uppskattat upplägg i utomhusmiljö. Detta har varit …

  Företaget Camilla Kulturpedagog erbjuder workshops För förskolepedagoger – Gör dina egna dramaäventyr Få inspiration, dramaövningar och idéer till att skapa egna dramaäventyr. Tillsammans med auktoriserad dramapedaog får du verktyg och …

  Om skogsstigens hemligheter – spår av skogsväsen Om du missade sagorna och “Skogsstigens hemligheter” med spår av skogsväsen i Skönviksparken och i Glassbaren i Rönninges trädgård 2021, finns det …

           Boka en Drama- Kulturpedagog till din arbetsplats, förening. Tipsa skolor, förskolor, bibliotek mfl. Här finns exempel på vad du kan boka: Kreativ workshop/pyssel/hantverk Improvisationsövningar för …

Samarbete med dramapedagog och särskolor –  Nytt kulturprogram erbjuds för särskolor med auktoriserade dramapedagog Jenni Inge och Camilla Ekström. Se fliken “Skattkistans hemlighet” Eleverna får prova dramaövningar som kan leda …

Camilla Kulturpedagog

En liten film om mitt arbete som Kulturpedagog. Min vardag i kommunerna kan innehålla tidsresor, interaktiva föreställningar och andra Kulturprogram för både barn och vuxna, på museum och liknande

Klippet är copyrightskyddat och får inte utan min tillåtelse varken i delar eller sin helhet användas i något sammanhang utan min tillåtelse.

Vi har haft dramaövningar i min klass i tre terminer eftersom eleverna tycker att det är så kul att stå på scenen och dramatisera olika sagor. Detta förstärker elevernas självförtroende speciellt när de uppträder framför deras kompisar från andra klasser. Jag har haft ett gott samarbete med Camilla eftersom hon är lyhörd, flexibel och anpassar dramaövningarna efter vårt temaarbete som vi jobbar med i klassen. Camilla kan dessutom teckenspråk vilket underlättar kommunikationen med våra elever.
Elias Makhlouta
Speciallärare i anpassad grundskola Botkyrka kommun
Camilla bidrar till vår verksamhet med sin kompetens inom dramatiserade visningar och tidsresor. Hon är alltid proffsigt förberedd, en riktig pedagog och engagerad i uppdraget.  Vi uppskattar Camilla som samarbetspart och rekommenderar henne varmt!
Elin Ekeroth Kjellgren
Enhetschef Tumba bruksmuseum
(Fotograf Lieselotte van der Meijs.)