Språksamlingar på förskolor

I Salems kommun har bibliotek haft ett samarbete med personal från förskolor där alla har fått delge sina erfarenheter och kunskaper. Inspiration och workshops.

Camilla Olsson Ekström som är auktoriserad dramapedagog och har även berättat sagor sedan år 2000 har bjudits in till detta arbete. Under februari och mars kommer Camilla att besöka de förskolor i Salem som anmält sitt intresse. Personal och barn får ta del av olika delar av hennes kulturprogram som stimulerar språket.

sagobild1

 

dramalek6