Samarbete med förskolor och bibliotek

Språksamlingar på förskolor

I Salems kommun har bibliotek haft ett samarbete med personal från förskolor där alla har fått delge sina erfarenheter och kunskaper. Inspiration och workshops.

Camilla som är auktoriserad dramapedagog och har även berättat sagor sedan år 2000, bjöds in till detta arbete. Personal och barn fick ta del av olika delar av kulturprogram som stimulerar språket.

Ett samarbete som förskolor och bibliotek i andra kommuner kan beställa hos företaget Camilla Kulturpedagog. Boka via info@camillakulturpedagog.se

sagobild1

dramalek6