Om företaget

 

Camilla Kulturpedagog är ett företag där den huvudsakliga vikten ligger i att få människor att öppna upp nyfikenheten i att  vilja lära sig mer.

Att utifrån sina alla sinnen och med hjälp av upplevelsebaserat lärande få kunskap som stannar kvar.

Många av de kulturprogram företaget erbjuder är interaktiva föreställningar där kontakten och kommunikationen med publiken/deltagarna är viktig.Med hjälp av dramaövningar, musik, berättarform, dans, bild och interaktiva föreställningar får personen möjlighet att komma ihåg det vi gjorde i ett lustfyllt lärande.

Företaget samarbetar med andra pedagoger och kulturpedagoger.

I bl.a. förskolor, skolor, bibliotek och museum för att uppnå nyfikenhet, kunskap, inlärning hos de vi möter.

Företaget bildades år 2013 och från och med år 2019 satsar även företaget ännu mer på fortbildning för personal på bibliotek, pedagoger i förskola, skola och i andra verksamheter. Företaget anordnar även föreläsningar och workshop i kreativt lärande. På plats eller digitalt.

Hör av dig till mig om du vill jobba med skapande på olika sätt, t.ex. genom skapande skola medel från statens kulturråd.

Jag utför program som kan vara vid ett tillfälle, eller återkommande vid fler tillfällen. Allt beror på vad du beställer och vad det finns för önskemål och behov. info@camillakulturpedagog.se

Många av mina elever har blivit stärkta av Camillas övningar. I början ville inte gruppen alls göra övningarna. Hon har sett till att varje individ har fått sin del av utrymme och det har stärkt dem. De vill numera göra övningarna när hon kommer. De längtar tills hon ska komma för de har själva sett sin utveckling i det hon gör.

– Kommentar från en lärare i Tullinge