WEBB-_MG_5699

 

CAMILLA KULTURPEDAGOG

 

WEBB-_MG_5648

Sedan år 2013 har jag bedrivit mitt företag Camilla Kulturpedagog, en verksamhet där den huvudsakliga vikten ligger i att öppna upp nyfikenheten att vilja lära sig mer. Att utifrån sina alla sinnen och med hjälp av upplevelsebaserat lärande få kunskap som stannar kvar. 

Många av de kulturprogram företaget erbjuder är interaktiva föreställningar där kontakten och kommunikationen med publiken/deltagarna är viktig.Med hjälp av dramaövningar, musik, berättarform, dans, bild och interaktiva föreställningar får personen möjlighet att komma ihåg det vi gjorde i ett lustfyllt lärande. 

Kommentar från en pedagog i Tullinge:
“Många av mina elever har blivit stärkta av Camillas övningar. I början ville inte gruppen göra övningar alls. Camilla har låtit varje individ fått sin del av utrymme och det har stärkt dem. Numera vill de göra övningarna när hon kommer. De längtar tills hon ska komma för de har själva sett sin utveckling i det hon gör.”

dramalek6dramalek2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företaget samarbetar med andra pedagoger och kulturpedagoger i bl.a. förskolor, skolor, bibliotek och museum för att uppnå nyfikenhet, kunskap, inlärning hos de vi möter.

 

Från och med år 2019 satsar företaget ännu mer på fortbildning för pedagoger i förskola, skola och i andra verksamheter. Samt att anordna föreläsningar och workshop i kreativt lärande.

 

Hör av dig till mig om du vill jobba med skapande på olika sätt, t.ex. genom skapande skola medel från statens kulturråd.

Jag utför program som kan vara vid ett tillfälle, eller återkommande vid fler tillfällen. Allt beror på vad du beställer och vad det finns för önskemål och behov.

Lisas fingerdocka Premiärsagoskogen3tidsresa2016skolmoster-och-pappersmastare-samsprakarIMG-20190703-WA0003