Fortbildning

Boka fortbildning och konferenser

Jag – Camilla Kulturpedagog – kan vara din länk till…. ….att skapa fortbildningar och skapa konferenser med kreativt tema. Här är ett exempel: 8 pedagoger från olika förskolor i Gnesta samlades i en förskola nu under hösten (2020). Under 2 timmar fick pedagogerna prova olika dramaövningar som de kan ha använding av i sin verksamhet. Ett

Program du kan boka

                 Boka en Drama- Kulturpedagog till din arbetsplats, förening. Tipsa skolor, förskolor, bibliotek mfl. Här finns exempel på vad du kan boka: Kreativ workshop/pyssel/hantverk Improvisationsövningar för företagare – att öva på att kunna improvisera mer både i och utanför företaget/arbetsplatsen Värdegrundsarbete i skolor i form av dramaövningar och

Fortbildning i dramaövningar i förskola

Fortbildning för personal på förskola Att med hjälp av dramaövningar stimulera språket, arbeta med samarbete och öva att lyssna på varandra. Dramaövningar/dramalekar som också kan sättas ihop som dramaäventyr. Dramaövningarna fungerar att använda både inne och ute. Alternativ 1Under dagtid, personal med barnen (max 15 barn) 30 minuter/ grupp. 2-3 grupper en dag med olika

Samarbete med förskolor och bibliotek

Språksamlingar på förskolor I Salems kommun har bibliotek haft ett samarbete med personal från förskolor där alla har fått delge sina erfarenheter och kunskaper. Inspiration och workshops. Camilla som är auktoriserad dramapedagog och har även berättat sagor sedan år 2000, bjöds in till detta arbete. Personal och barn fick ta del av olika delar av

Dramalek

Fortbildning i Dramalek Föreläsning och workshop: Jag berättar och visar hur man kan sätta ihop dramaövningar till ett äventyr. Vi utgår från några dramaövningar och binder ihop övningarna så det blir en saga, en berättelse, ett äventyr. Målgrupp: Pedagoger i skola, förskola och fritids. Antal: Max 12 personer Längd: 2 timmar eller enligt överenskommelse.

Att berätta sagor, sägner och myter

Att berätta sagor, sägner och myter för barn som är 9 år och äldre Föresläsning och workshop: Jag berättar, visar, vi samtalar och man får prova på. Syftet med fortbildningen är att man ska få med sig idéer, tankar och inspiration att berätta för barn som är från 9 års ålder. Målgrupp: Bibliotekarier och pedagoger Antal: Max

Berätta för barn 3-6 år

Att berätta för barn som är 3-6 år Föreläsning och workshop: Tips och idéer från 20 års erfarenhet av att vara sagoberättare för barn 3-6 år. Hur man kan fånga ett barns intresse i 30 minuter. Att blanda sagor med ramsor och sånger. Antal: Max 30 personer Längd: 2 timmar eller enligt överenskommelse