Fortbildning

Boka fortbildning och konferenser

Företaget Camilla Kulturpedagog erbjuder workshops Gör dina egna dramaäventyr – För pedagoger i förskolan  Få inspiration, dramaövningar och idéer till att skapa egna dramaäventyr. Tillsammans med auktoriserad dramapedaog får du verktyg och inspiration att göra dina egna dramaäventyr. I workshopen ingår boken “Dramaäventyr i förskolan”.Från två timmar till halvdag. Dramapedagogen kommer till er verksamhet, alternativ

Om Skogsstigens hemligheter

Om skogsstigens hemligheter – spår av skogsväsen Om du har missat sagorna och “Skogsstigens hemligheter” med spår av skogsväsen, finns det möjlighet att den dyker upp igen men när och var vet ingen än … Fråga gärna din kommun om de vill att den portabla “skogsstigens hemligheter” ska dyka upp i just din kommun eller

Boka en Drama-Kulturpedagog

        Boka en Drama- Kulturpedagog    Berättarföreställning på bibliotek eller som lovaktivitet i kommunen. Skapande skola projekt  Dramapass i skola och förskola (T.ex. för att stärka trygghet och samarbete. Jag samarbetar även med museer som att levandegöra utställningar och skapa pedagogiska material. Tomtemor till julmarknad eller andra event Ta kontakt med mig

Fortbildning i dramaövningar i förskola

Fortbildning för personal på förskola Att med hjälp av dramaövningar stimulera språket, arbeta med samarbete och öva att lyssna på varandra. Dramaövningar/dramalekar som också kan sättas ihop som dramaäventyr. Dramaövningarna fungerar att använda både inne och ute. Alternativ 1Under dagtid, personal med barnen (max 15 barn) 30 minuter/ grupp. 2-3 grupper en dag med olika

Samarbete med förskolor och bibliotek

Språksamlingar på förskolor I Salems kommun har bibliotek haft ett samarbete med personal från förskolor där alla har fått delge sina erfarenheter och kunskaper. Inspiration och workshops. Camilla som är auktoriserad dramapedagog och har även berättat sagor sedan år 2000, bjöds in till detta arbete. Personal och barn fick ta del av olika delar av

Dramalek

Fortbildning i Dramalek Föreläsning och workshop: Jag berättar och visar hur man kan sätta ihop dramaövningar till ett äventyr. Vi utgår från några dramaövningar och binder ihop övningarna så det blir en saga, en berättelse, ett äventyr. Målgrupp: Pedagoger i skola, förskola och fritids. Antal: Max 12 personer Längd: 2 timmar eller enligt överenskommelse.

Att berätta sagor, sägner och myter

Att berätta sagor, sägner och myter för barn som är 9 år och äldre Föresläsning och workshop: Jag berättar, visar, vi samtalar och man får prova på. Syftet med fortbildningen är att man ska få med sig idéer, tankar och inspiration att berätta för barn som är från 9 års ålder. Målgrupp: Bibliotekarier och pedagoger Antal: Max

Berätta för barn 3-6 år

Att berätta för barn som är 3-6 år Föreläsning och workshop: Tips och idéer från 20 års erfarenhet av att vara sagoberättare för barn 3-6 år. Hur man kan fånga ett barns intresse i 30 minuter. Att blanda sagor med ramsor och sånger. Antal: Max 30 personer Längd: 2 timmar eller enligt överenskommelse