Boka fortbildning och konferenser

Företaget Camilla Kulturpedagog erbjuder workshops

Gör dina egna dramaäventyr

– För pedagoger i förskolan 

Få inspiration, dramaövningar och idéer till att skapa egna dramaäventyr. Tillsammans med auktoriserad dramapedaog får du verktyg och inspiration att göra dina egna dramaäventyr. I workshopen ingår boken “Dramaäventyr i förskolan”.
Från två timmar till halvdag.

Dramapedagogen kommer till er verksamhet, alternativ digitalt och då är den utformad vid två tillfällen så att man kan prova i sin barngrupp.

Använd dramaövningar som verktyg i ämnen och för sammanhållning i klassrummet

– För pedagoger i grundskola och särskola

Kombinera boken “Dramaövningar i skolan” med workshop av auktoriserad dramapedagog. Dramaövningar för fokus, koncentration, samarbete och mycket mer.

För mer information och prisuppgifter, ta kontakt med Camilla Ekström info@camillakulturpedagog.se

 

Workshop i TAKK – Tecken som stöd

– för bibliotekarier, förskolepedagoger, pedagoger i anpassad skola m.fl.

Camilla är utbildad dövblindtolk och auktoriserad dramapedagog. På ett aktivt och dramapedagogiskt sätt får du lära dig tecken som används i TAKK och som du på olika sätt har möjlighet att både komma ihåg och använda.

För mer information och prisuppgifter, ta kontakt med Camilla Ekström info@camillakulturpedagog.se

Föredrag och workshop under konferens

Anordna en konferens med min hjälp med tema skapande, kreativt lärande eller annat. 

Ta gärna kontakt med mig. Kostnad kan vi diskutera beroende på hur involverad du vill att jag ska vara i konferensen. info@camillakulturpedagog.se