Boka fortbildning och konferenser

Företaget Camilla Kulturpedagog erbjuder workshops

Gör dina egna dramaäventyr

– För pedagoger i förskolan 

Få inspiration, dramaövningar och idéer till att skapa egna dramaäventyr. Tillsammans med auktoriserad dramapedagog får du verktyg och inspiration att göra dina egna dramaäventyr. I workshopen ingår boken “Dramaäventyr i förskolan”.
Från två timmar till halvdag.

Dramapedagogen kommer till er verksamhet, alternativ digitalt och då är den utformad vid två tillfällen så att man kan prova i sin barngrupp.

Använd dramaövningar som verktyg i ämnen och för sammanhållning i klassrummet

– För pedagoger i grundskola och särskola

Kombinera boken “Dramaövningar i skolan” med workshop av auktoriserad dramapedagog. Dramaövningar för fokus, koncentration, samarbete och mycket mer.

För mer information och prisuppgifter, ta kontakt med Camilla Ekström info@camillakulturpedagog.se

 

Workshop i TAKK – Tecken som stöd

– för bibliotekarier, förskolepedagoger, pedagoger i anpassad skola m.fl.

Camilla är utbildad dövblindtolk och auktoriserad dramapedagog. På ett aktivt och dramapedagogiskt sätt får du verktyg i hur du gör för att komma ihåg de tecken du har användning av i din verksamhet.

För mer information och prisuppgifter, ta kontakt med Camilla Ekström info@camillakulturpedagog.se

Föredrag och workshop under konferens

Anordna en konferens med min hjälp med tema skapande, kreativt lärande eller annat. 

Ta gärna kontakt med mig. Kostnad kan vi diskutera beroende på hur involverad du vill att jag ska vara i konferensen. info@camillakulturpedagog.se

Workshop i dramaövningar och lekar 

Boka en dramapedagog till ditt team, ditt arbetslag.

Prova namn-övningar, lära känna övningar, samarbets-övningar, olika kull-övningar och lekar där alla gör samtidigt.  Som du har användning av i din verksamhet.

För mer information och prisuppgifter, ta kontakt med Camilla Ekström info@camillakulturpedagog.se

Föredrag och workshop i bemötande, kommunikation och pedagogik

Workshop i bemötande
– och att skapa och behålla intresset hos individ och grupp

Att fånga gruppen och individerna på olika sätt utan att spela teater. Att få deras uppmärksamhet genom att trigga flera sinnen.
Göra grupp och individ nyfikna.
Överraska
Engagera
Göra grupp och individ till ”experter eller forskare”

Hör av dig om det här kan vara något för er arbetsgrupp, på er arbetsplats?