Boka fortbildning och konferenser

 

Företaget Camilla Kulturpedagog erbjuder workshops

För förskolepedagoger – Gör dina egna dramaäventyr 
Få inspiration, dramaövningar och idéer till att skapa egna dramaäventyr. Tillsammans med auktoriserad dramapedaog får du verktyg och inspiration att göra dina egna dramaäventyr. I workshopen ingår boken “Dramaäventyr i förskolan”. 
Två timmar
Halvdag (3-4 timmar)

Dramapedagogen kommer till er, alternativ digitalt och då är den utformad vid två tllfällen så att man kan prova i sin barngrupp.

 

Digital workshop
Digital personalutbildning för t.ex. undersköterskor på vård-och omsorgsboende. Att inspirera brukarna till en vardag som öppnar upp för samtal, skapa en dynamisk vardag som i sin tur skapar en ökad livskvalitet för brukarna

 

För pedagoger i grundskola och särskola
– Använd dramaövningar som verktyg i ämnen och för sammanhållning i klassrummet
Få Kombinera boken “Dramaövningar i skolan” med workshop av auktoriserad dramapedagog. Dramaövningar för fokus, koncentration, samarbete och mycket mer.

För mer information och prisuppgifter ta kontakt med Camilla Ekström info@camillakulturpedagog.se

******************

Föredrag och workshop under konferens 
Anordna en konferens med min hjälp med tema skapande, kreativt lärande eller annat. U

Ta gärna kontakt med mig. Kostnad kan vi diskutera beroende på hur involverad du vill att jag ska vara i konferensen. info@camillakulturpedagog.se

2

WEBB-_MG_5753