Jag – Camilla Kulturpedagog – kan vara din länk till….

 

WEBB-_MG_5699

 

….att skapa fortbildningar och skapa konferenser med kreativt tema.

 

 

 

 

Här är ett exempel: 
I flera kommuner har pedagoger i förskolor efterfrågat dramaövningar som de kan använda sig av i sin verksamhet.
För att det praktiskt ska fungera (att alla pedagoger inte går på en gång) och ekonomiskt, kan nu förskolepedagoger erbjudas 2 timmar fortbildning av mig (auktoriserad dramapedagog, verksam som dramapedagog sedan år 2000) i en lokal i närheten där förskolepersonalen kan ta sig till i sin kommun.

Alla pedagoger från samma förskola går då inte samtidigt, man träffar andra från andra förskolor i kommunen och priset blir billigare.

Denna idé kommer att verkställas i Salems kommun under vårterminen. Meddela mig om du är intresserad och vill ha mer information.

 

Ett annat exempel:
Under höstlovet anordnade jag en dag för folk som var intresserade av temat Kreativt lärande. Jag bjöd in 5 föreläsare och erbjöd företag med kreativt tänk att ställa ut. Över 40 personer samlades och inspirerade varandra och delade med sig sina kreativa kunskaper under samma dag.

Ta gärna kontakt med mig om du vill ha hjälp med något liknande. Kostnad kan vi diskutera beroende på hur involverad du vill att jag ska vara i projektet. info@camillakulturpedagog.se

2

 

 

WEBB-_MG_5753