För skolor

"Efter att vi haft forumteater på skolan blev en del barn snällare på rasten" André 8 år

Kostnadsfrita jullovsaktiviteter med Camilla Kulturpedagog         Foto: Anja Callius   Tullinge bibliotek den 19:e december kl
En sten i din hand och exempel på dramaövningar En sten kan användas till så mycket
   Boka en Drama- Kulturpedagog till din arbetsplats   Här finns exempel på vad du kan boka: Skapande skola arbete/projekt i förskola och skola Dramapass i skola och förskola för att stärka trygghet och samarbete
Tidsresa för årskurs 3:or i Botkyrka kommun Skolmostern har tagit sig till år 2019 för att få hjälp av eleverna
Söker du dramapedagog till ert skapande skola projekt läsår 2019/2020? Då kanske jag kan hjälpa dig
För särskolan i Botkyrka kommun (låg-,mellan-,högstadiet och gymnasium) Vi fortsätter att samarbeta med Botkyrka kommun och särskolor under hösten 2019
Värdegrundsarbete i skolor   Camilla Olsson (Ekström) är auktoriserad dramapedagog och har vid flera tillfällen arbetat i skolor med att motverka kränkning och mobbning
Camilla Olsson Kulturpedagog Erbjuder klasser dramapass som även kan leda till teaterföreställning
År 2015  deltog vi i Skolforum på Stockholmsmässan i Älvsjö -    - vi vill fortfarande dela med oss vad vi gjorde då - en liten inblick i hur vi arbetar i skolorna
Skapande skola projekt / arbete   Camilla Olsson är Kulturpedagog och auktoriserad dramapedagog och arbetar ofta med andra pedagoger i skapande skola projekt / skapande skola arbeten
Dramalek/ Dramaäventyr För barn 3-6 år, F-klasser och årskurs 1 Med hjälp av en matta och fantasi åker vi till Sagovärlden och ser vad sagofigurerna gör när de inte är i sagoböckerna
 Forumspel/Forumteater med klasser   En träning i konflikthantering som även ingår som en viktig del av skolans arbete, där likabehandlingsplanen ingår
Ett kulturprogram på din skola för en helklass riktat till årskurs 4-5