För skolor

Program du kan boka

                 Boka en Drama- Kulturpedagog till din arbetsplats, förening. Tipsa skolor, förskolor, bibliotek mfl. Här finns exempel på vad du kan boka: Kreativ workshop/pyssel/hantverk Improvisationsövningar för företagare – att öva på att kunna improvisera mer både i och utanför företaget/arbetsplatsen Värdegrundsarbete i skolor i form av dramaövningar och

Bokade program i skolor

Program som nu är bokade Värdegrundsarbete i årskurs 1 – årskurs 6 i en skola i Stockholm En skola i Stockholm satsar på att jobba med värdegrundsarbete under läsåret 2020/2021. Skolan har anlitat Camilla Kulturpedagog för detta arbete.   Tidsresa för årskurs 3:or och 4:or i Tumba Bruksmuseum, Botkyrkakommun Skolor i Botkyrka kommun kan boka

Värdegrundsarbete i skola

Värdegrundsarbete i skolor Camilla Olsson (Ekström) är auktoriserad dramapedagog och har vid flera tillfällen arbetat i skolor med att motverka kränkning och mobbning. Dramapedagogen använder sig av dramaövningar med fokus samarbete, ta och ge plats, se varandra och lyssna på varandra samt värderingsövningar och forumteater/forumspel. Värdegrundsarbete som jag har utfört samt utför i skolor är

Dramatisera en klassisk saga

Camilla Kulturpedagog Erbjuder klasser dramapass som även kan leda till teaterföreställning. Under hösten 2015 dramatiserade tre klasser en klassisk saga som blev frukostteater för sina föräldrar. 9 dramapass resulterade till  frukostteater för föräldrar – ett skapande skola arbete Med hjälp av skapande skola medel kunde dessa klasser utföra detta arbete. Eleverna sydde en del av scenkläderna och skapade kulisser och

Tips på skapande skola projekt

              Skapande skola projekt Camilla Kulturpedagog är auktoriserad dramapedagog och samarbetar vid flera tillfällen med andra som arbetar med skapande skola projekt. Camilla är även teckenspråkig och använder tecken som stöd där det behövs. Här har du tips på vad vi skulle kunna göra i din kommun, i era skolor och

Dramalek/Dramaäventyr

Dramalek/ Dramaäventyr För barn 3-6 år, F-klasser och årskurs 1 Med hjälp av en matta och fantasi åker vi till Sagovärlden och ser vad sagofigurerna gör när de inte är i sagoböckerna. Under en timme varvar jag lekar och dramaövningar på ett lekfullt sätt. Antal barn/ tillfälle: Max 20 barn och vuxna Längd: 1 timme

Forumspel/Forumteater

 Forumspel/Forumteater med klasser   En träning i konflikthantering som även ingår som en viktig del av skolans arbete, där likabehandlingsplanen ingår. En träning för eleverna att synliggöra och förhindra mobbning. Eleverna får titta på en scen/spel som två auktoriserade dramapedagoger utför. Eleverna får möjlighet att påverka slutet. I forumspel får eleverna göra egna spel, diskutera