Bokade program i skolor

Program som nu är bokade

Värdegrundsarbete i årskurs 1 – årskurs 6 i en skola i Stockholm

En skola i Stockholm satsar på att jobba med värdegrundsarbete under läsåret 2020/2021. Skolan har anlitat Camilla Kulturpedagog för detta arbete.

 

Tidsresa för årskurs 3:or och 4:or i Tumba Bruksmuseum, Botkyrka
kommun

Skolor i Botkyrka kommun kan boka in sig på detta program. Datum 17,18 och 19 mars 2021. Går att boka via Botkyrkas hemsida eller ta kontakt med Tumba Bruksmuseum. Kostnadsfritt.

Skolmostern har tagit sig till år 2021 för att få hjälp av eleverna. 
Under 1 timme befinner sig elever med lärare i år 1850 för att hjälpa till i Tumba Bruk utan att bli utidsresa2016skolmoster och pappersmästare samspråkarpptäckta att de kommer från framtiden.
För att ingen ska avslöja dem har eleverna förberett sig noga, både i hur man klär sig, uppför sig och vad för namn man kan tänkas ha.

Ska de klara uppgiften? Det återstår att se.
Efter uppdraget kan de andas ut i Kölnan och under 30 minuter titta i lugn och ro i museet.

Möten med läsning – bibliotek, dramapedagog och särskoleklasser

Samarbete Botkyrkas bibliotek, särskoleklasser i Tumba och företaget Camilla Kulturpedagog.
Ett projekt under läsår 2020/2021

 

Mer dramapass i särskolor

 

Samarbetet med Botkyrka kommun och särskoleklasser fortsätter. Dramapass med samarbetsövningar och öva på fantasi och gestalta sagor.

 

 

Samarbete med Kulturskolan i Eskilstuna
people-2567915__480

Camilla Kulturpedagog har inlett ett samarbete med Kulturskolan och särskola i Eskilstuna.

 

 

 

Sagobiten som försvann i årskurs 1 i Salems kommun. 

Beställning klar. Vi väntar på klartecken från kommunen när och om det är möjligt för gästpedagog att komma till skolorna i vår 2021. Skapande skola projekt.

 

Samarbete med Mysteriefabriken – Nina Cernold

Två dramapedagoger tar sig an Nina Cernolds material, en deckargåta. Ett samarbete med skolor i Botkyrka kommun och Salems kommun under läsåret 2020/2021 med hjälp av skapande skola medel.

Något kulturprogram som du är intresserad av? Hör av dig till mig så berättar jag mer. info@camillakulturpedagog.se