Dramapass i särskoleklasser

Dramaövningar och gestalta sagor för elever i särskola 

Särskoleklasser i Botkyrka erbjuds dramapass som bokas av pedagog via kommunen.

Under fem tillfällen får särskoleklasserna prova olika dramaövningar och om önskemålet finns även gestalta någon saga eller något vi tillsammans hittar på. 

Femton särskoleklasser från sammanlagt fyra grundskolor samt fyra särskoleklasser från två gymnasium är inbokade under VT år 2022.

Eleverna får prova dramaövningar som kan leda fram till improvisationer och små teaterföreställningar, allt ifrån elevens egna förutsättningar. Vi erbjuder att arbeta skapande och locka fram fantasin med hjälp av dramaövningar.

Sex klasser från en särskola i Stockholm har bokat in dramapass

Under fem tillfällen får eleverna prova använda sig av olika dramaövningar och musik i klassrummet. Jag använder tecken som stöd TAKK, bilder och föremål, tyger och musik.

 

Projektet “Möten med läsning” i samarbete med bibliotek, dramapedagog och särskoleklasser

Dramapassen hos särskoleklasserna i Tumba är slutförda och nu ska det utvärderas och skrivas. 
Med anledning av pandemin har projektet fått flyttas fram vid fler tillfällen och nu har vi till slut utfört de sista dramapassen. Vi har arbetat med olika berättelser beroende på vad önskemålet varit från skolan och klassen. I några klasser jobbade vi med boken om Emil i Lönneberga och soppskålen, i en annan klass Bröderna Lejonhjärta, en tredje klass Mio min Mio och några andra klaser sagan om Bockarna Bruse. Dramapedagog och bibliotekarie har mött varje klass (som deltagit i projektet) vid tre tillfällen.

 

Nya boken “Dramaövningar i skolan – Hur du använder dramaövningar som verktyg i klassrummet” kan även användas av pedagoger i särskola 

Boken vänder sig till pedagoger som jobbar i grundskola, särskola och gymnasium. 

Alla övningar passar inte alla elever men det går att göra om en hel del övningar och i boken ger jag olika förslag på hur. Det finns även ett kapitel i boken som beskriver hur jag jobbar i särskoleklasser.  Boken kostar 169 kr (+ ev. fraktkostnad) och går att beställa via den här hemsidan. Det går även att beställa workshop av mig där bok ingår.

 

Intresserad av samarbete? Hör av dig till mig så berättar jag mer. info@camillakulturpedagog.se