Premiärsagoskogen3dramalek2

 tidsresa2016skolmoster-och-pappersmastare-samsprakar 20190105_133951

Boka en Drama- Kulturpedagog till din arbetsplats

 

Här finns exempel på vad du kan boka:

  • Skapande skola arbete/projekt i förskola och skola
  • Dramapass i skola och förskola för att stärka trygghet och samarbete.
  • Improvisationsövningar för företagare.
  • Värdegrundsarbete i skolor i form av dramaövningar och forumteater.
  • Publikvärd/konferencier
  • Berättarföreställningar på bibliotek och andra platser.
  • Fortbildning som t.ex. dramaövningar för förskolepersonal
  • Jag samarbetar även med museer som att levandegöra utställningar och skapa pedagogiska material.

Finns inte det med i punktform som du behöver hjälp med av en dramapedagog kan du ta kontakt med mig så kan vi se om vi hittar ett samarbete ändå.

Mejladress: info@camillakulturpedagog.se