Dramaövningar och tips

En sten i din hand och exempel på dramaövningar

20191023_204906

En sten kan användas till så mycket. Under dramaövningar tar jag oftast fram en slipad sten som jag använder antingen i början av dramapasset eller i slutet.

Det kan vara något helt annat än en sten som deltagarna kan hålla i men jag har valt en slipad sten för jag själv tycker det är skönt att hålla i.

Syfte: Att tydligt visa vem som har fokus. Den som håller i stenen är den som pratar.

Det kan vara en specifik fråga/tanke att svara på: “Nämn något av det du varit med om” eller “Säg med hjälp av en mening något om dramapasset” eller något helt annat. Börjar du lektionen eller dramapasset kan det vara en lära känna övning som t.ex: “Säg sagofigur/seriefigur du gillar” eller “Säg något du gillar att göra” eller något helt annat.

Det kan också vara en berättarsten. Vi gör en berättelse tillsammans. Ett ord eller en mening per person. Den som håller i stenen är den som berättar, man skickar vidare stenen efter ett ord eller en mening.

 

Fler tips på dramaövningar och hur du kan knyta ihop övningar till dramaäventyr finns i handboken “Dramaäventyr i förskolan – hur du knyter ihop dramaövningar och lekar till dramaäventyr”