Genom skapande skola medel, har skolor möjlighet att använda sig av kulturaktörer som t.ex. auktoriserad dramapedagog.

 

Camilla Olsson Ekström, auktoriserad dramapedagog och Kulturpedagog har hämtat lite information från olika ställen på nätet:

 

Information från Statens Kulturråd: Skapande skola barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Ansökningsperiod för läsår 2020/2021 för Skapande skola.
Beslut om bidrag brukar komma april, maj månad.

Läs mer: http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Information och text från Kulans blogg: Skapandeskola medel är ett komplement till skolans kulturverksamhet för att skolan ska kunna göra extra kultursatsningar. Det utgör inte skolans enda ”kulturpeng”. I skolpengen som baseras på antalet elever som skolan har, ingår pengar för kultur. Men pengarna är inte öronmärkta och vad som avsätts för kultur varierar mellan skolor. Detsamma gäller den kulturbudget som kulturombuden ansvarar för.

 

Ska du utföra något med skapande- skola medel och vill använda dig av en auktoriserad dramapedagog så kan du ta kontakt med mig:  info@camillakulturpedagog.se

 

Skapande skola arbeten jag utfört:

 

Helena Gustafsson och Camilla Olsson har utfört skapande skola arbete med elever i årskurs 2 och 3 i Salems skolor, både kommunala och privata ( Pysslingens skolor i Salem), samt skolor i Sigtuna/Märsta. Sammanlagt har över 400 elever fått lära sig om torparlivet och 1800- talet genom bl.a. tidsresor med skapande skola medel.

 

Fotografier från skapande skola arbete: “Min egen egen hembygd under 1800-talet, torpartiden” :

SONY DSC SONY DSCSONY DSC

 

 

Tidsresor för årskurs 4:or,
i samarbete med Tumba Bruksmuseum, Botkyrka kommun och med hjälp av skapande skola medel.

 

– “ En dag på Tumba Bruk år 1850″pappersmästaren på väg
För årskurs 4:or i Botkyrka kommun. Kulturpedagog Camilla Olsson och Dramapedagog Eva Hallgren utför tidsresor för årskurs 4:or i samarbete med Tumba Bruks museum under september månad år 2015.

“Under 1,5 timme fick en klass i taget tillsammans med sin lärare uppleva hur det var att leva i Tumba bruk som barn. Denna dag är inte som alla andra för helt plötsligt ska alla män på ett viktigt möte och där står barnmorskan och skolmoster med alla nykomna barnhemsbarn och ska lära upp dem. Som tur var så kom pappersmästaren tillbaka och kunde först visa pojkarna hur de skulle göra när de hjälper pappersmästaren i pappersbruket. Det rivs lump och det görs papper. Flickorna får öva på välskrivning och väga veden som arbetarna på bruket ska få, en del i lönen. Efter kafferasten får flickorna av någon märklig anledning prova pojkgöra och pojkarna får veta var skolan finns om de möjligtvis skulle hinna med skolan efter allt arbete. Jo, jo, här arbetas det och efter tidsresan så får eleverna med sig material från Tumba Bruksmuseum med diskussionsfrågor och tips från Dramapedagogen Eva Hallgren hur man kan fortsätta arbeta med ämnet med hjälp av dramaövningar. Diskussioner om hur barnen hade det, hur mycket de arbetade och varför det var flick- och pojkgöra kom självklart upp.”

 

lump2 Niclas2lump4

Dramalek – ett sagoäventyr, för förskoleklasser i Botkyrka

 – Med hjälp av skapande skola medel fick förskoleklasser möjlighet att ha ett dramapass på en timme / klass som var upplagt som ett äventyr med både dramaövningar och berättelser. Skapande skola arbete utfört både 2014 och 2015.

“Med hjälp av en matta och fantasi åker vi till Sagovärlden och ser vad sagofigurerna gör när de inte är i sagoböckerna. Vad gör de när vi inte läser om dem?

Tänk dig att du tillsammans med dina elever och en dramapedagog hittar en matta och  flyger iväg. På väg till sagovärlden ser du eldsprutande drakar, flygande enhörningar och träd i olika färger. Du har kommit till sagovärlden! Men vad gör egentligen häxan när Hans och Greta inte är där och vem har skrivit brevet vi hittar i sagoskogen?

Drama- och Kulturpedagogen Camilla Olsson har bakat in dramaövningar i ett äventyr. Med sparsam rekvisita och rolltagande fantiserar vi fram allt vi ser. Dramaleken inleds med att var och en får berätta om sin favoritsagofigur och vi pratar om fantasi och vad det är. Dramaleken fungerar för både förskoleklass och särskoleelever. Dramaleken anpassas och ändras vid behov och det går även att få dramaleken på teckenspråk.”

dramalek1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatisera en klassisk saga i tre särskoleklasser

Dramapass under hösten med hjälpa av Skapande skola medel, som till slut blev frukostteater för föräldrarna – ett skapande skola arbete.

förberedelser4

förberedelser1

Skapande skola arbete i Särskoleklasser 

Under tio tillfällen träffade Kultur- och dramapedagogen Camilla Olsson  grundsärskoleklasser. 9 tillfällen dramapass där grupperna får prova olika samarbetsövningar och öva gestalta på olika sätt. 1 tillfälle teaterföreställning. Eleverna har själva fått välja sago- tema som vi tillsammans har arbetat fram och övat på till frukostteatern för deras föräldrar i december.
Eleverna har arbetat fram kulisser, kostymer, rekvisita efter dramapassen tillsammans med sina lärare.