Genom skapande skola medel har skolor och förskolor möjlighet att använda sig av kulturaktörer som t.ex. auktoriserad dramapedagog. 

WEBB-_MG_5753Camilla Olsson Ekström, auktoriserad dramapedagog har många års erfarenhet av olika skapande skola projekt. 

“Jag är utbildad dramapedagog och som auktoriserad dramapedagog får jag jobba med Skapande skola projekt. Under dessa år jag har anlitats i skapande skola arbeten har jag uppdaterat mig och varit lyhörd vad skolorna och förskolorna önskar och hur man arbetar inom skapande skola arbeten samt tre års principen.

Vissa skapande skola jobb gör jag själv och andra tillsammans med någon annan Kulturpedagog. Det beror på vad behovet och önskemålet är. Jag är teckenspråkig så en del skapande skola projekt har varit riktade till särskolor där jag kunnat använda tecken som stöd, både i grundskolan och gymnasium. Dramaäventyr och Sagobiten som försvann är t.ex. något jag erbjuder förskolor som kan finansieras via Skapande skola medel. I skolor är det t.ex. interaktiva föreställningar av olika slag, berättande, dramaövningar/teater. Hör av dig till mig om du vill veta mer.”

Ska du utföra nWEBB-_MG_5699ågot med skapande- skola medel och vill använda dig av en auktoriserad dramapedagog så kan du ta kontakt med mig:  info@camillakulturpedagog.se

 

Jag har hämtat information från olika ställen på nätet:Information från Statens Kulturråd: Skapande skola barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Ansökningsperiod för läsår 2020/2021 för Skapande skola. Ansökan ska vara inne senast 4 februari 2020. Besked om beslut om bidrag läsår 2020/2021 kommer april, maj.

Läs mer här: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/

Information och text från Kulans blogg: Skapandeskola medel är ett komplement till skolans kulturverksamhet för att skolan ska kunna göra extra kultursatsningar. Det utgör inte skolans enda ”kulturpeng”. I skolpengen som baseras på antalet elever som skolan har, ingår pengar för kultur. Men pengarna är inte öronmärkta och vad som avsätts för kultur varierar mellan skolor. Detsamma gäller den kulturbudget som kulturombuden ansvarar för.

Några exempel på Skapande skola arbeten företaget Camilla Kulturpedagog har utfört:

 

Frukostteater av elever för föräldrarna – Tre särskoleklasser dramatiserade en klassisk saga
Dramapass med hjälp av Skapande skola medel, som till slut blev frukostteater för föräldrarna – ett skapande skola arbete.
(Är ni intresserade av detta upplägg, hör av er. Det går att boka och beställa.)

förberedelser4

förberedelser1

Skapande skola arbete i Särskoleklasser 

Under tio tillfällen träffade Kultur- och dramapedagogen Camilla Olsson Ekström grundsärskoleklasser. 9 tillfällen dramapass där grupperna får prova olika samarbetsövningar och öva gestalta på olika sätt. 1 tillfälle teaterföreställning. Eleverna har själva fått välja sago- tema som vi tillsammans har arbetat fram och övat på till frukostteatern för deras föräldrar.
Eleverna har arbetat fram kulisser, kostymer, rekvisita efter dramapassen tillsammans med sina lärare.

Fotografier från skapande skola arbete: “Min egen hembygd under 1800-talet, torpartiden” :

SONY DSC SONY DSCSONY DSC

 

Helena Gustafsson och Camilla Olsson Ekström har utfört skapande skola arbete med elever i årskurs 2 och 3 i Salems skolor, både kommunala och privata ( Pysslingens skolor i Salem), samt skolor i Sigtuna/Märsta. Sammanlagt har över 400 elever fått lära sig om torparlivet och 1800- talet genom att vara i roll, dramatisera/improvisera, prova olika hantverk, sjunga och lära sig några danser samt höra berättelser.

Tidsresor för årskurs 4:or,
i samarbete med Tumba Bruksmuseum, Botkyrka kommun och med hjälp av skapande skola medel.

– “ Elump4n dag på Tumba Bruk år 1850″
lump2Niclas2
För årskurs 4:or i Botkyrka kommun.
Kulturpedagog Camilla Olsson och Dramapedagog Eva Hallgren utför tidsresor för årskurs 4:or i samarbete pappersmästaren på vägmed Tumba Bruks museum under september månad år 2015.

“Under 1,5 timme fick en klass i taget tillsammans med sin lärare uppleva hur det var att leva i Tumba bruk som barn. Denna dag är inte som alla andra för helt plötsligt ska alla män på ett viktigt möte och där står barnmorskan och skolmoster med alla nykomna barnhemsbarn och ska lära upp dem. Som tur var så kom pappersmästaren tillbaka och kunde först visa pojkarna hur de skulle göra när de hjälper pappersmästaren i pappersbruket. Det rivs lump och det görs papper. Flickorna får öva på välskrivning och väga veden som arbetarna på bruket ska få, en del i lönen. Efter kafferasten får flickorna av någon märklig anledning prova pojkgöra och pojkarna får veta var skolan finns om de möjligtvis skulle hinna med skolan efter allt arbete. Jo, jo, här arbetas det och efter tidsresan så får eleverna med sig material från Tumba Bruksmuseum med diskussionsfrågor och tips från Dramapedagogen Eva Hallgren hur man kan fortsätta arbeta med ämnet med hjälp av dramaövningar. Diskussioner om hur barnen hade det, hur mycket de arbetade och varför det var flick- och pojkgöra kom självklart upp.”

 

 

Dramalek – ett sagoäventyr, för förskoleklasser i Botkyrka

 – Med hjälp av skapande skola medel fick förskoleklasser möjlighet att ha ett dramapass på en timme / klass som var upplagt som ett äventyr med både dramaövningar och berättelser. Skapande skola arbete utfört både 2014 och 2015.

“Med hjälp av en matta och fantasi åker vi till Sagovärlden och ser vad sagofigurerna gör när de inte är i sagoböckerna. Vad gör de när vi inte läser om dem?

Tänk dig att du tillsammans med dina elever och en dramapedagog hittar en matta och  flyger iväg. På väg till sagovärlden ser du eldsprutande drakar, flygande enhörningar och träd i olika färger. Du har kommit till sagovärlden! Men vad gör egentligen häxan när Hans och Greta inte är där och vem har skrivit brevet vi hittar i sagoskogen?”

Drama- och Kulturpedagogen Camilla Olsson Ekström har bakat in dramaövningar i ett äventyr. Med sparsam rekvisita och rolltagande fantiserar vi fram allt vi ser. Dramaleken inleds med att var och en får berätta om sin favoritsagofigur och vi pratar om fantasi och vad det är. Dramaleken fungerar för både förskoleklass och särskoleelever. Dramaleken anpassas och ändras vid behov och det går även att få dramaleken på teckenspråk.”

dramalek1