Skapande skola

Genom skapande skola medel har skolor möjlighet att använda
sig av kulturaktörer som t.ex. auktoriserad dramapedagog.

Företaget Camilla Kulturpedagog har i samarbete med andra företag bl.a. skapat Skapande skola projekt som:

Tidsresor om
Torpartiden 1893,
En dag på Tumba Bruk 1850,
Hågelbygård 1922 – Nutid
En dag i Eskilstuna 1912
Skattkistans hemligheter –
Dramaäventyr för förskoleklass, årskurs 1 och anpassad skola.

Som auktoriserad dramapedagog får jag jobba med Skapande skola projekt. 

Dramaövningar och Teaterprojekt i anpassad skola
Camilla Ekström är teckenspråkig och använder sig av TAKK, tecken som stöd vid behov. Flera skapande skola projekt utförs av anpassad skola som kommunerna och skolorna bokar.

Information från Statens Kulturråd:  Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Läs mer här: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/skapande-skola/

Ett annat exempel på Skapande skola arbete 

Frukost-teater av elever för föräldrarna – Tre klasser i anpassad skola dramatiserade en klassisk saga

Dramapass med sagotema och rolltagande som vid tionde tillfället avslutades med frukost-teater för föräldrarna – ett skapande skola arbete.

Detta skapande skola projekt är fortfarande aktuellt om intresse finns. 

Vikten av att använda flera estetiska uttryck och sinnen i kulturprogram och skapande skola projekt.
T.ex. hantverk i tidsresor.
Skapande, göra och lära för att förstå. Ett lustfyllt lärande. Upplevelsebaserat lärande.

 

En dag på Tumba Bruk år 1850 – Kom med på en resa tillbaks i tiden

 

 

 

Upplev historien på ett annorlunda sätt.

Res tillbaks i tiden tillsammans med auktoriserad dramapedagog i Tumba Bruksmuseum.

För klasser i Botkyrka kommun, årskurs 2 – 5.
Boka på bokakultur.botkyrka.se

   

Skattkistans hemlighet – ett Dramaäventyr

-för förskoleklasser, årskurs 1 och anpassad skola

Dramapedagogerna Jenni Inge och Camilla Ekström tar med sig en kista där det finns hemligheter.

För förskoleklass och årskurs 1, 60 minuter, ett tillfälle.

Eleverna får träffa Jenni och trollet Bus.
Är alla känslor ok? Vad gör dig glad? Vad gör en om buset blir fel? Med hjälp av dramaövningar får eleverna möta dessa frågor och hjälpa Trollet. 
Det ingår ett ex av boken Dramaäventyr

För anpassad skola 3-5 tillfällen

Dramaövningar i 40-60 minuter utifrån vad som finns i skattkistan. Det är olika varje tillfälle.
Det ingår ett ex av boken Dramaövningar i skolan

Plats: på din skola
Din skola, kommun bokar upp oss. 
Kontakta oss via vår kontaktsida där vi ger dig mer information.