Fortbildning för personal på förskola

Camilla4


“Jag kan inte flytta på berg men tillsammans kan vi göra skillnad” Fotograf Elsa Strandh.

 

Att med hjälp av dramaövningar stimulera språket, arbeta med samarbete och öva att lyssna på varandra. Dramaövningar/dramalekar som också kan sättas ihop som dramaäventyr. Dramaövningarna fungerar att använda både inne och ute.

 

Alternativ 1
Under dagtid, personal med barnen (max 15 barn) 30 minuter/ grupp. 2-3 grupper en dag med olika pass samt 15 minuter reflektion med personalen. Material ingår.
Denna variant har flera förskolor i Salem provat. Fördelen är att både kunna få fortbildning under dagtid samt att se hur barnen reagerar. För att personalen ska få så mycket olika övningar som möjligt så är det olika slags dramapass som personalen får dela med sig med varandra efteråt och med hjälp av skriftligt material.

 

Alternativ 2
Studiedag, planeringstid, eftermiddag eller kväll utan barn.
Traditonell fortbildning med bara personal. Fördelen är att vi kan ha längre pass, allt från 1-3 timmar samt att många övningar hinner vi både prata om och prova. Skriftligt material ingår.

 

Plats: Oftast brukar förskolorna föredra att jag kommer till er arbetsplats. Är det fler förskolor bestämmer ni var. Vill ni istället åka iväg till en plats kan vi ordna det med.

Ta kontakt med mig via mejl: info@camillakulturpedagog.se