Skattkistans hemligheter – Dramaäventyr

Skatttkistans hemligheter

Dramaäventyr för förskoleklass och årskurs 1

Eleverna tillsammans med deras lärare får vara med om ett dramaäventyr.
Det vill säga fantasifulla dramaövningar som sätts ihop till ett äventyr och där vi leker i sagans värld och gestaltar de olika karaktärerna. Dramaäventyr på 60 minuter under ett tillfälle.

Vi erbjuder dessutom Skattkistans hemligheter för elever i anpassad skola, tre – fem tillfällen per klass
Vi utgår alltid ifrån skolan, gruppens och elevernas behov och i det här dramaäventyret öppnar vi tillsammans skattkistan med dramaäventyr.

Under c:a fem tillfällen övas bland annat turtagning, samförstånd och ömsesidighet, lekkoderna som också är de sociala koderna genom fantasifulla dramaövningar där vi leker i sagans värld och gestaltar de olika karaktärerna.

Varje workshop är max 60 minuter.

Företaget Camilla Kulturpedagog samarbetar med företaget MODManusochDrama

Auktoriserade dramapedagoger Camilla Ekström och Jenni Inge

Kontakta någon av oss så berättar vi mer:

info@camillakulturpedagog.se

eller

manusochdrama@gmail.com

Lite mer om oss

Camilla Ekström
Riks Auktoriserad Dramapedagog och utbildad dövblindtolk samt författare till handböckerna “Dramaäventyr i förskolan” och  “Dramaövningar i skolan”. Camilla handleder personal i skolor och förskolor på plats och online utifrån sina handböcker.

Hon har skapat tidsresor på historiska platser och för museum. I särskolor under dramapassen använder Camilla tecken som stöd, TAKK och är just nu aktuell i särskolor i Botkyrka och Sundbyberg.

Jenni Inge
Riks Auktoriserad Dramapedagog och författare med lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar samt vuxna med funktionsvariationer.

Jenni arbetar nu framförallt med teaterproduktioner, drama i skolan/skapande skola i särskolan samt kreativt skrivande och en Spoken word festival.