Skattkistans hemligheter – Dramaäventyr

Skatttkistans hemligheter

Dramaäventyr för förskoleklasser och årskurs 1 vid ett tillfälle per klass
Vi utför gärna dramaäventyr inomhus men vi har även beprövad och uppskattat upplägg i utomhusmiljö. Detta har varit särskilt populärt under pandemin.

Ett dramaäventyr med två riksauktoriserade dramapedagoger med lång erfarenhet av att arbeta med skolans alla elever.

Eleverna tillsammans med elevernas pedagoger får vara med om ett dramaäventyr, det vill säga fantasifulla dramaövningar som sätts ihop till ett äventyr och där vi leker i sagans värld och gestaltar de olika karaktärerna. Dramaäventyr på 60 minuter.

Vi erbjuder dessutom Skattkistans hemligheter för elever i särskola, åtta tillfällen per klass

Vi utgår alltid ifrån skolan, gruppens och elevernas behov och i det här dramaäventyret öppnar vi tillsammans skattkistan med dramaäventyr. 

Under åtta tillfällen övas bland annat turtagning, samförstånd och ömsesidighet, lekkoderna som också är de sociala koderna genom fantasifulla dramaövningar där vi leker i sagans värld och gestaltar de olika karaktärerna.

Vid åttonde tillfället redovisar vi för varandra, nära och kära eller för andra elever på skolan. Redovisningen kan vara en utställning, en föreställning, en film eller något annat vi kommer överens om ihop med medföljande pedagoger. 

Varje workshop är max 60 minuter.

Företaget Camilla Kulturpedagog samarbetar med företaget MODManusochDrama

Auktoriserade dramapedagoger Camilla Ekström och Jenni Inge

Kontakta någon av oss så berättar vi mer:

info@camillakulturpedagog.se

eller

manusochdrama@gmail.com

 

Lite om oss 

Jenni Inge
Riks Auktoriserad Dramapedagog och författare med lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar samt vuxna med funktionsvariationer. Jenni arbetar nu framförallt med teaterproduktioner, drama i skolan/skapande skola i särskolan samt kreativt skrivande och en Spoken word festival.

Camilla Ekström
Riks Auktoriserad Dramapedagog och utbildad dövblindtolk samt författare till handböckerna “Dramaäventyr i förskolan” och  “Dramaövningar i skolan”. Camilla handleder personal i skolor och förskolor på plats och online utifrån sina handböcker. Hon har skapat tidsresor på historiska platser och för museum. I särskolor under dramapassen använder Camilla tecken som stöd, TAKK och är just nu aktuell i särskolor i Botkyrka och Sundbyberg.