Värdegrundsarbete i skola

Värdegrundsarbete i skolor

mobbning11
Foto: Elsa Nätterdal, arrangerat fotografi

 

Fotografierna på denna sida är tagna och arrangerade av fotograf Elsa Nätterdal.

Camilla Olsson (Ekström) är auktoriserad dramapedagog och har vid flera tillfällen arbetat i skolor med att motverka kränkning och mobbning. Dramapedagogen använder sig av dramaövningar med fokus samarbete, ta och ge plats, se varandra och lyssna på varandra samt värderingsövningar och forumteater/forumspel.

Värdegrundsarbete som jag har utfört samt utför i skolor är i:
Salem
Botkyrka
Blackeberg

Introduktion för pedagoger inför värdegrundsarbetet med eleverna, antal tillfällen per klass och material och tips på dramaövningar att jobba vidare med. Allt detta går att beställa och boka in.

Arbete i klassrummet och beställning av fortbildning, bokas via mejl: info@camillakulturpedagog.se

Vid frågor och funderingar kontakta mig på samma mejladress.

Att ge elever och pedagoger “verktyg” till att motverka kränkning, mobbning.

Foto: Elsa Nätterdal, arrangerat fotografi