Skapande skola projekt / arbete

 

Camilla Olsson är Kulturpedagog och auktoriserad dramapedagog och arbetar ofta med andra pedagoger i skapande skola projekt / skapande skola arbeten.


Här har du tips på vad vi skulle kunna göra i din kommun, i era skolor

Kommuner har sökt skapande skola medel till bl.a. dessa arbeten:

 

prylar i resväska

 “Min hembygd”

Skolor i Salem och i Sigtuna, årskurs 2,3 och 4 har arbetat med tidsresor om torpartiden. Vi erbjuder nu kulturprogrammet:  ”Hur hamnade vi här? – Om då och nu”  – om torpartiden i sin kommun på 1800-talet.

2 Kulturpedagoger träffar klasserna och introducerar i ämnet genom att låna ut en resväska med föremål om torpartiden och workshop. Skolorna får möjlighet att arbeta med materialet i några veckor och sedan får alla göra en tidsresa till 1893 i ett torp.

 

 

Tidsresor i Tumba Bruk

Ett skapande skola arbete i samarbete med Botkyrka kommun och Tumba Bruksmuseum för årskurs 4:or i Botkyrka kommun. Kulturpedagog Camilla Olsson och en museiguide utför tidsresor för årskurs 4:or.

Med hjälp av skapande skola medel har detta arbete kunnat utföras. Skolorna fick under 1,5 timme en känsla av hur det var att bo, leva och arbeta på Tumba Bruk under år 1850.

 

förberedelser4

Dramatisera en klassisk saga

Grundsärskola har med hjälp av skapande skola medel bokat in kultur- och dramapedagog Camilla Olsson för att utifrån dramapass skapa en teaterföreställning som sedan visades för föräldrar.
Mellan dramapassen fick eleverna och lärarna chans att öva på det vi gjort under dramapassen. De kan också använda sig av de andra ämnena som t.ex. syslöjd och träslöjd för att skapa kulisser och rekvisita till frukostteatern för föräldrar i december.

 

Kulturprogram om en författare, t.ex Selma Lagerlöf i “Minns du Selma?”

En interaktiv föreställning på en timme som mycket väl kan användas med hjälp av skapande skola medel. Du får följa Selma Lagerlöfs liv från att hon föds till att hon får Nobelpriset. Eleverna får bl.a. möta Selma Lagerlöfs guvernant och skriva sina namn i bläck.

I detta kulturprogram lämnar Selma Lagerlöf ifrån sig ett brev som är adresserat till barnen där hon uppmanar eleverna att tro på sina drömmar.  En del lärare har uppmuntrat eleverna att skriva till Selma Lagerlöf.
Man kan fortsätta arbeta skapande efter den interaktiva föreställningen som t.ex. illustrera bilder
Selma5 Parkskolantill någon av hennes böcker. Dramatisera eller tänka sig att man är Selma 10 år och skriver
dagbok. Göra en egen bok eller tidning om ämnet. Man kan också använda sig av föreställningen
som en introduktion till författare. Att t.ex. besöka Strindbergs museet efter kulturprogrammet
“Minns du Selma?”

 

Dramalek/ Dramaäventyr

En timmes dramaäventyr där vi sätter oss på en flygande matta och besöker sagovärlden. Vi tar reda på vad sagofigurerna gör när vi inte läser om dem i sagorna. Dramaövningar inflätade i berättelser som blir ett äventyr.

Vill barn och pedagoger fortsätta att jobba på detta sätt och få mer inspiration och idéer så håller vi även fortbildning i dramaäventyr, hur man sätter ihop dramaövningar med berättelser så det blir ett äventyr.