Tips på skapande skola projekt

          Skapande skola projekt Camilla Kulturpedagog är auktoriserad dramapedagog och samarbetar vid flera tillfällen med andra som arbetar med skapande skola projekt. Camilla är även teckenspråkig och använder tecken som stöd där det behövs.Här har du tips på vad vi skulle kunna göra i din kommun, i era skolor och förskolor.  Frukostteater för