För skolor

Tidsresa

Tidsresa Med hjälp av fantasi förflyttar vi oss till bestämd...

Dramatisera en saga

Camilla Kulturpedagog Erbjuder klasser dramapass som även kan leda till...

Dramaäventyr

Dramaäventyr För barn 3-6 år, F-klasser och årskurs 1Med hjälp...